Cadworks
Design Bath

Design Bath

Design bath-3d Rendering

Με την χρήση τον πλέων εξειδικευμένων software σχεδίασης 3d, που επιλέγουν κι οι πιο μεγάλοι κατασκευαστές κεραμικών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, δημιουργούμε τρισδιάστατες απεικονίσεις με μεγάλη λεπτομέρεια. Η σύνθεση των εικόνων είναι μια αυτόματη διαδικασία μέσω της οποίας παράγεται μια ρεαλιστική σκηνή ,μια εικόνα δηλαδή με φωτορεαλιστικά εφέ, για τον κάθε χώρο. Η εξειδίκευση μας εστιάζει στον χώρο του μπάνιου που πλέον αποτελεί χώρο ευεξίας και του οποίου ο σχεδιασμός απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Υλικά, υφές και χρώματα μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με το πάτημα ενός πλήκτρου. Έτσι επιτυγχάνεται το υψηλότερο ποιοτικό αποτέλεσμα για τον πιο προσωπικό χώρο του καθένα.

 

The Cadworks design team, using specializeds softwares, to create 3d renderings with tiles ,flooring and furnishing elements. We bring the most private area in our homes- the bathroom- which has nowadays become the most significant space of individual wellness to the spotlight and we choose to work methodically to produce functional results. Our process allows the client to easily view his or her final solution, involving him or her directly in the product selection process. It reduces uncertainty, leading to a more informed and satisfying final outcome with high level of quality.

 

info:

Σχεδιασμός: Χαρακτηνιώτης Κων/νος