Λευκαντί – Χαλκίδα

Λευκαντί – Χαλκίδα

Info

  • Πελάτης: Γεωργοσόπουλος ΑΤΕΕ
  • Θέση: Λευκαντί Χαλκίδας
  • Κατάσταση: Ολοκληρωμένο