Πανόραμα Χαλκίδα

Πανόραμα Χαλκίδα

Info

  • Πελάτης: Γεωργοσόπουλος ΑΤΕΕ
  • Θέση: Πανόραμα Χαλκίδας
  • Κατάσταση: Αναμένεται
  • Αρχιτέκτονας: Γκίνη Ελένη